Klachtenprocedure 

Algemeen

Verslavingszorg Achterhoek streeft naar een prettige samenwerking met cliënten, familie, klinieken en andere partners. Ons werk voeren wij uit naar eer en geweten maar blijft mensenwerk. Hierbij kunnen wij volgens u een fout maken of voeren wij onze werkzaamheden voor u ontevreden uit. Mocht dat zo zijn, dan horen wij dat graag.
Mocht u aanmerkingen hebben die als klacht door ons kunnen worden aangemerkt dient u deze dan vooral in. Dit geeft ons kans de klacht naar behoren op te lossen en kunnen wij zelf leren van de eventueel gemaakte fout. 

 

Wat is van belang?
Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen moet u ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien:

  • Naam, adres en telefoongegevens
  • Een heldere omschrijving van uw klacht
  • Datum waarop de situatie plaats gevonden heeft
  • Waarop heeft de klacht betrekking
  • De namen van de betrokken personen

Zodra wij over deze gegevens beschikken, gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling hiervan. Binnen drie dagen na ontvangst van uw klacht verneemt u van ons de afhandelingsprocedure van de klacht. Afgehandelde klachten worden door ons twaalf maanden bewaard.

Hoe een klacht indienen?
Uw klacht kunt u digitaal sturen naar info@verslavingszorgachterhoek.nl 

Wat doen wij met uw klacht?
Intern zal de informatie en argumentatie nauwkeurig besproken worden met betrokkenen indien er sprake is van een materieel of financieel belang. Er zal vervolgens een standpunt ingenomen worden en hier zult u schriftelijk van op de hoogte gesteld worden. 

Indien bovenstaande procedure geen uitkomst biedt, kunt u zich tot een burgerlijke rechter wenden.